ESCOLA D’ARTISTES

El nostre concepte d’aprenentatge vol potenciar lliurement la creativitat de l’infant atorgant-li el protagonisme en l’execució de les dinàmiques.

EXPERIÈNCIES MUSICALS

Ed. INFANTIL i 1er CICLE PRIMÀRIA

Explorem les possibilitats expressives del cos, la veu i els instruments, mitjançant la improvisació i la creació de ritmes a través de la percussió grupal. Coneixem els estils, els artistes i els instruments

DIBUIX I PINTURA

Ed. INFANTIL i 1er CICLE PRIMÀRIA

Treballem la imaginació com a eina creativa presentando les diferents tècniques d’expressió artística

L’art és allò que realitza l’ésser humà amb la finalitat de comunicar-se per mitjà de l’estètica, deixant de banda els criteris d’expressió mínima que tenen altres formes de comunicació com ara el llenguatge.

DANSA URBANA

Ed. INFANTIL i 1er CICLE PRIMÀRIA

Introducció a jocs d’improvisació i expressió artística

TEATRE

Ed. INFANTIL I PRIMÀRIA

Jocs teatrals i assaigs corals per executar una representació teatral a final de curs.

SCRAP BOOKING

ED. PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Creem amb les nostres mans objectes scrap, manualitats i costura.